Ochrona przeciwpożarowa

Kluczem do bezpieczeństwa jest zapobieganie. Podążając tym tropem, wyspecjalizowaliśmy się w biernych systemach ochrony przeciwpożarowej. Nasza oferta to jednak kompletna propozycja działań. Poczynając od pracy nad projektem, przez konsultacje rzeczoznawcy, ocenę i kalkulację obiektów przechodzimy do doboru materiałów i metod realizacji.

Po przygotowaniu wyceny i harmonogramu prac, przechodzimy do realizacji, montażu i wykończenia. Do naszych zadań, należy uruchomienie instalacji, jej testy a także przygotowanie dokumentacji powykonawczej i certyfikatów. Wspólny odbiór obiektu to nie koniec naszej pracy. Do Państwa dyspozycji pozostajemy także po zakończeniu realizacji, oferując okresowe przeglądy, konserwację oraz naprawy pogwarancyjne.

Nasza oferta obejmuje

projekty CAD i systemy pokrewne

gaśnice i agregaty gaśnicze

instalacje hydrantowe

drzwi i okna przeciwpożarowe

oświetlenie i znaki ewakuacyjne

przyciski ręcznego ostrzegania pożarowego

zabezpieczenia ognioochronne przejść instalacyjnych (rury i elektryka)

zabezpieczenia konstrukcji metalowych (malowanie i obudowy)

instalacje wykrywania dymu i temperatury

centralne zarządzania systemami dobranymi do wielkości obiektu

kurtyny przeciwpożarowe

instalacje oddymiania

bramy przeciwpożarowe

instalacje wykrywania pożaru w obiektach wielkopowierzchniowych

systemy wykrywania oparów niebezpiecznych i łatwopalnych

instalacje tryskaczowe

instalacje zraszaczowe

instalacje gaszenia gazami obojętnymi

systemy gaszenia mgłą wodną

Masz pytania? Odezwij się do nas!